• จำนวนผู้สมัคร

  รับสมัคร 5,000 คน
 • วันที่จัดกิจกรรม

  -
 • สถานที่จัดกิจกรรม

  อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา
  จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ระยะเวลาสมัคร

  สมัครออนไลน์ตั้งแต่
  วันที่ 18 ก.พ. 2563
  จนกว่าจะเต็มจำนวน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “อุทยาน ร.2 ซุปเปอร์มินิมาราธอน”

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการดำเนินการโครงการเเละกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อาทิ ดำเนินการโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ เเละทัศนศิลป์
จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์เรือนไทยของอุทยานฯ ศิลปวัตถุ เเละพัฒนาอุทยาน ร.2

สมัครออนไลน์ได้ตั้งเเต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จนกว่าจะเต็มจำนวน

ค่าสมัคร

แบ่งรุ่นการแข่งขัน

การรับสมัคร

การรับเสื้อเเละเบอร์

ขออนุญาตเเจ้งกำหนดการวันรับเสื้อเเละเบอร์ใหม่อีกครั้ง

ระยะทางการเเข่งขัน

ระยะทาง 3.0 กิโลเมตร

จุด START > ตลาดน้ำอัมพวา
> แยกอัมพวา > วัดพระยาญาติ
>  โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  > จุด Finish

ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร

จุด START >  วัดเกษมสรณาราม  > วัดบางพลับ
วนกลับมาเส้นทางเดิม  > จุด Finish

ระยะทาง 13.1 กิโลเมตร

จุด START > วัดเกาะแก้ว >
>  ข้ามสะพานบางคนที >  ค่ายบางกุ้ง >
โรงพยาบาลอัมพวา >  วัดภุมรินทร์กุฎีทอง >
ข้ามสะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ >
 วงเวียนอัมพวา > ตลาดน้ำอัมพวา > จุด Finish

รูปแบบเสื้อ

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัวตามระยะทางที่ท่านลงเเข่งขัน เเละผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญรางวัล

ขนาดและเเบบเสื้ออาจะมีความเเตกต่าง เนื่องจากการผลิต

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

กำหนดการรับเสื้อเเละเบอร์

ขออนุญาตเเจ้งกำหนดการวันรับเสื้อเเละเบอร์ใหม่อีกครั้ง

แผนที่อุทยาน ร.2

อุทยาน ร.2 ซุปเปอร์มินิมาราธอน