• จำนวนผู้สมัคร

  -
 • วันที่จัดกิจกรรม

  -
 • สถานที่จัดกิจกรรม

  -
 • ระยะเวลาสมัคร

  -

เรียน ผู้สมัครทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

คณะกรรมการจัดงานเดิน – วิ่ง “อุทยาน ร.2 ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1”
จึงของดการจัดงานเดิน – วิ่ง ดังกล่าว
เเละจะดำเนินการส่งมอบเสื้อ เหรียญที่ระลึก ให้แก่ทุกท่าน ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
คณะกรรมการจัดงานขออภัยผู้สมัครทุกท่านมา ณ ที่นี้

ทางคณะกรรมการจัดงานขอมอบของที่ระลึก (จัดส่งพร้อมเสื้อเเละเหรียญ)
เพื่อแทนการขอบคุณที่ทุกท่านได้สมัครร่วมกิจกรรมและสมทบทุนในครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในการจัดงานครั้งต่อไป

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการดำเนินการโครงการเเละกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อาทิ ดำเนินการโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ เเละทัศนศิลป์
จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์เรือนไทยของอุทยานฯ ศิลปวัตถุ เเละพัฒนาอุทยาน ร.2

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

การรับเสื้อเเละเหรียญ

ค่าสมัคร

แบ่งรุ่นการแข่งขัน

การรับสมัคร

ระยะทางการเเข่งขัน

ระยะทาง 3.0 กิโลเมตร

จุด START > ตลาดน้ำอัมพวา
> แยกอัมพวา > วัดพระยาญาติ
>  โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  > จุด Finish

ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร

จุด START >  วัดเกษมสรณาราม  > วัดบางพลับ
วนกลับมาเส้นทางเดิม  > จุด Finish

ระยะทาง 13.1 กิโลเมตร

จุด START > วัดเกาะแก้ว >
>  ข้ามสะพานบางคนที >  ค่ายบางกุ้ง >
โรงพยาบาลอัมพวา >  วัดภุมรินทร์กุฎีทอง >
ข้ามสะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ >
 วงเวียนอัมพวา > ตลาดน้ำอัมพวา > จุด Finish

รูปแบบเสื้อ

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัวตามระยะทางที่ท่านลงเเข่งขัน เเละผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญรางวัล

ขนาดและเเบบเสื้ออาจะมีความเเตกต่าง เนื่องจากการผลิต

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่อุทยาน ร.2

อุทยาน ร.2 ซุปเปอร์มินิมาราธอน